Nya tider i dubbel bemärkelse på bokmässan

Den årliga bokmässan i Göteborg blev lite mer omtalat år 2016 än vad den har fått tidigare. Det beror på att det blev ”årets flipp-flopp” då den högerextrema veckotidningen Nya Tider fick en plats på bokmässan. Det började med att bokmässan tillåter tidningen att vara en av alla utställare. Bokmässan reagerade dessutom inte på Nya Tider med tanke på att tidningen anmälde sig för första gången år 2016 och betalade sin plats. dessutom var monterplatsen en budgetvariant vilket gjorde att bokmässan inte la märke till förlaget som hade sin plats där. Men när bokmässan sedan såg att det var just den högerextrema tidningen som var där så ändrade dem sig och ville stänga ute tidningen. Dock gick inte det igenom för att juridiken lät Nya Tider få ha sin monter på bokmässan. När väl bokmässans tid var inne så dök inte Nya Tider upp. Chefredaktören för tidningen berättar att de inte hade möjlighet att ställa ut då. Det är enkelt att tro då att de inte har någonting att säga, men så var inte fallet. Snarare tvärt om. Det var nämligen så att tidningen Nya Tider hade ansökt om presstöd några dagar innan veckan. Det väckte givetvis en debatt, men kulturministern Lena Adelsohn-Liljerot från Moderaterna säger kritiskt att skattemedel ska inte användas för att främja spridningen av åsikter som strider mot demokratins grundläggande värden. Med det menar hon att staten ska inte stödja de högerextrema personerna. Dock hjälpte inte den kritiken utan några dagar senare gick ansökan igenom och beskedet kom att tidningen får 1,9 miljoner kronor i presstöd. Givetvis väckte det glädje hos tidningens reaktion och chefredaktören såg fram emot att få börja marknadsföra tidningen till en bredare allmänhet.

Nya Tiders syfte

Kristoffer Holt som är medieforskare på Linnéuniversitetet konstaterar att bilden tidningen vill sprida är att dem är politiskt oberoende, efter att han har intervjuat tidningens ledning. Tidningen Nya Tiders största fokus ligger på att bevaka invandringspolitiken och ger även ut positiva texter om svenska seder och bruk. De vill alltså framhäva Sverige och som det land det en gång var i tiden och är emot att släppa in invandrare. Kristoffer menar på att tidningen är kritiska på hur medielandskapet ser ut. Inte minst om hur invandringsfrågorna debatteras och beskrivs.

 

Nya tider inför nya tider

I och med att Nya Tider fick sin plats på bokmässan säger Várva Suk som är chefredaktör för tidningen att det var en naturligt steg för att sprida kännedom om publikationen. De ansökte alltså om en plats på bokmässan för att kunna sprida sig själva och vilja att allt fler personer får nys om deras tidning och även deras skeva sätt att se på världen och på Sverige. Várva Suk kommer från en bakgrund inom Sverigedemokraterna och blev senare chefsideolog för utbytarpartiet Nationaldemokraterna som förkortas med ND. De är ett parti som har bildats av personer som har extrema åsikter. ND hade även nära band till den svenska naziströrelsen.